Morgen schrijven we een nieuw verhaal ...

Morgen schrijven we een nieuw verhaal ...

Woordje door de directeur

Vanaf morgen 03.09.2018 schrijven we met onze school een nieuw verhaal. Vanaf dan zal de reorganisatie een feit zijn.

Een nieuw verhaal dat een lange proloog kende…

Het idee van een mogelijke reorganisatie leefde al meer dan een decennium.

Maar pas bij mij aanstelling als directeur in het schooljaar 2012-2013, werd gevraagd om eens grondig na te denken over dit idee en hierrond een heel concreet plan en idee uit te werken.

Ik kreeg hierbij de ruimte om het idee ook pedagogisch vernieuwend te maken.

Het basisidee en de pedagogische filosofie errond werden verder uitgewerkt en al snel werd er een draaiboek en een tijdspad uitgeschreven om het idee ook te realiseren.

Het nieuwe ‘concept’ moest immers gedragen kunnen worden door zoveel mogelijk actoren.

Er werden informatievergaderingen opgezet waarbij het idee van de reorganisatie werd voorgesteld en waarbij er gelegenheid was tot vragen stellen en kritisch meedenken : het personeel, de schoolraad, de oudercomités, de ouders, allemaal kwamen ze aan de beurt.

Uiteraard waren er aanvankelijk ook veel bedenkingen, maar het basisidee vond zeker ‘ingang’ en kreeg voldoende tijd om te rijpen bij de ouders. ‘Nieuwe’ ouders waren het idee meestal heel erg genegen.

‘Reorganiseren’ heeft vaak een negatieve bijklank omdat het gelinkt is aan wat dit inhoudt in de privésfeer: besparen, ontslaan, rationaliseren …

Onze reorganisatie had als enige uitgangspunt het verhogen van het pedagogisch comfort van leerlingen en ouders om tot een hoger welbevinden en grotere leerwinst te komen.

Maar toch … reorganiseren betekent veranderen en vernieuwen. En veranderingen maken mensen onzeker. Veranderingen en vernieuwingen in onderwijs zijn meestal ook werken van lange adem en worden vaak met de nodige scepsis onthaald.

Om de reorganisatie rond te krijgen, diende eerst nog wel een ander euvel genomen te worden. Er moest immers een nieuwe polyvalente zaal gecreëerd worden voor onze jongste kinderen die helemaal aan de hedendaagse (veiligheids)normen voldoet.

Een loods werd aangekocht en gesloopt …

Een ontwerp werd opgemaakt en de bouwaanvraag werd vergund.

En dan … werden werken aangekondigd aan de Gaversesteenweg tussen Melsen en Schelderode waardoor de site voor meer dan een jaar onbereikbaar was voor bouwverkeer. Hierdoor dienden de plannen voor de bouw en het tijdspad voor de reorganisatie te worden bijgesteld.

Uitkijkend naar het einde van de werkzaamheden aan de Gaversesteenweg werden we bovendien ook nog verplicht om het hele dossier te herzien ingevolge nieuwe regelgeving bij AgIOn en problemen met het niveau van de nieuw aangelegde Gaversesteenweg.

Stilaan begon dit op een vervelende soap te lijken.

Maar het gaf de leerkrachten en ouders wel verder de tijd om het idee te laten rijpen.

In tussentijd konden ook andere zaken worden aangepakt te Schelderode : het plaatsen van een containerklas, vernieuwen van het dak en isoleren van de zolder, realiseren van een nieuwe secretariaatsruimte en zorgklas, een volledig nieuwe verwarmingsinstallatie op aardgas, vernieuwen van de toiletruimte

te Melsen: door een overeenkomst met de gemeente kon er een drive-in worden aangelegd

Uiteindelijk konden de bouwwerken te Melsen aangevat worden op het einde van het schooljaar 2017. Aanvankelijk liepen de werkzaamheden ook vaak vertragingen op en doken her en der ook wat verborgen gebreken op. De ‘deadline’ halen van eind juni 2018 werd heel spannend …

Op 31.08.2018 volgde een tweede ‘voorlopige’ oplevering.

De ‘deadline’ werd dus nipt gehaald.

In de voorbije grote vakantie werd ‘in eigen beheer’ de volledige verhuis geregeld tussen de 2 vestigingen, klassen werden heringericht en geschilderd her en der.

Bovendien werd ook de volledige speelplaats te Melsen herbetegeld en een echte tuin aangelegd achter de polyvalente zaal. Ook het plat dak werd volledig vernieuwd.

Het was een goed gevulde ‘grote’ vakantie waarbij ook vele leerkrachten heel wat vrije tijd opofferden om ‘hun’ schooltje mee vorm te geven.

Deze avond deed ik nog even de rondgang op onze scholen en zette de perculator klaar om de ouders morgenvroeg een welkom met kopje koffie aan te bieden.

Ik deed mijn rondgang in de klassen en op school en zag hoe alles mooi in gereedheid stond om alle kinderen opnieuw te onthalen. Het deed me deugd…

Morgen start een nieuw verhaal. Iedereen zal zijn nieuwe plaatsje moeten vinden in de nieuwe vorm van onze school. Ik beloofde mijn leerkrachten hen de nodige tijd en rust te gunnen om het nieuwe idee vorm en gestalte te geven. Al zal dit relatief zijn met het aankomend nieuwe ZILL – verhaal …

Ik geloof sterk in het nieuwe idee voor onze school.

Ik geloof dat mijn leerkrachten er ook in geloven.

Samen met hen en de ouders zullen we het nieuwe verhaal moeten schrijven, de kansen grijpen en met een ‘growth-mindset’ de toekomst tegemoet moeten kijken.

In bijlage zend ik jullie nog graag enkele impressies van ons vernieuwde schooltje te Melsen dat er deze avond nog zo bijlag, maar morgen gevuld zal zijn met bijna 140 kinderhartjes.

Graag ook even een woord van dank aan het voltallige schoolbestuur voor het mee helpen realiseren van het project van veraf of dichtbij en de collega directies voor de solidariteit en het meedenken in het verhaal van onze school.

Graag toch ook een bijzonder woord van dank aan de Voorzitter ,Bernadette en Gaby voor het sterke geloof in het idee en het mee voorbereiden van de informatierondes!

Een heel groot woord van dank aan Nestor voor het opstellen van de dossiers voor AgIOn, het bewaken van het financiële plaatje, het ‘aantrekken’ van de nodige ‘fondsen’ , het bijwonen van de vele werfvergadering, de vele aangekondigde en onaangekondigde bezoeken aan de werf, …

Een bijzonder woord van dank eveneens aan Geert, codi van onze SG voor het mee trekken en duwen aan ‘de kar’ van onze school, het eveneens bijwonen van de werfvergaderingen en de positief kritische kijk.

Maar het grootste woord van dank aan alle leerkrachten, die vele dagen tijdens de vakantie in de weer waren met verhuizen, herinrichten, schilderen, stapelen, verfraaien, … van hun klas en hun schooltje.

Dank omdat zij het zijn die dag in – dag uit deze school maken tot wat ze is!

Morgen schrijven we een nieuw verhaal …

Carlo Piscador

02.09.2018

Morgen schrijven we een nieuw verhaal ...

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x