Locaties

Melsen

Organisatie

Directie:
Carlo Pisacdor

Secretaresse:
Lize Ryckebosch

Klastitularissen kleuteronderwijs:

Peuters en 1ste kleuterklas: Sylvie Verdonck     
2de kleuterklas: Griet Rogge/Anne Kielemoes
3de kleuterklas: Julie Boone (in ouderschapsverlof, vervangen door Laura Van der Heyden)

Kinderverzorgster: Patricia Vandewoestyne
Zorgleerkracht kleuters: Inge Blondeel

Klastitularissen lager onderwijs: 

1ste leerjaar:Elke Galle                                                      
2de leerjaar: Christiane De Vroe & Hanne Oosterlijnck
3de en 4de leerjaar: Ann De Maersschalck
5de leerjaar en 6de leerjaar: Karen Haentjens

Gymleerkracht: Annelies De Groote

ICT-coördinator: Geert Kint

Zorgcoördinator: Katrien Thienpont 
Zorgleerkracht lager: Katrien Thienpont

Onderhoudspersoneel: Veerle De Rouck
Refterdienst: Cimen Eryilmaz
Middagbewaking/ochtendopvang/kleuteropvang: Veerle De Rouck

Algemeen

De hoofdschool te Melsen telt ongeveer 120 leerlingen.
De school heeft een kleuterafdeling en een lagere afdeling.
Aan het hoofd van de school staat Dhr. Carlo Piscador.

 LESUREN VAN DE SCHOOL
Hieronder vindt U de lesuren:

 

VOORMIDDAG

NAMIDDAG

 

maandag

08.30

11.40

13.15

16.00

dinsdag

08.30

11.40

13.15

16.00

woensdag

08.30

11.30

-------

-------

donderdag

08.30

11.40

13.15

16.00

vrijdag

08.30

11.40

13.15

15.00

 

OPVANG BUITEN DE LESUREN

Buiten de lesuren kunnen de leerlingen op school van voor - tussen - of naschoolse opvang genieten tegen een billijke vergoeding. (tarieven zie infobrochure)

 • Voorschoolse opvang : Vanaf 07.15 uur tot 08.30 uur (tot 08.00 uur betalend)
 • Middagopvang: De kinderen kunnen op school een maaltijd gebruiken of hun boterhammen opeten.

Er is middagopvang voorzien gedurende de hele middagpauze. (Vanaf 12.00 uur tot 12.45 uur betalend)

OP WOENSDAG IS ER MIDDAGOPVANG TOT 12.30 UUR!

 • Avondopvang: Na schooltijd er opvang voorzien van 16.00 uur tot 18.00 uur.

Op vrijdagnamiddag slechts tot 17.00 uur. (Vanaf 16.15 uur betalend- vrijdag vanaf 15.15 uur betalend)

De opvang voor kleuters en lagere schoolkinderen wordt gescheiden georganiseerd.
Indien U buiten deze uren problemen hebt met de opvang van uw kinderen, verwijzen wij graag door naar de "Vlerkopvang".

VZW DE VLERKOPVANG
Buitenschoolse opvang
Oudstrijderslaan 38
9820 Merelbeke
tel.: 09/211.02.81
fax: 09/211.02.82
E-mail : vlerkopvang@yahoo.com

 

Oudercomité

Beste ouders,

Met dit schrijven informeer ik u graag over de werking en betekenis van het oudercomité op onze school. Ik wil ook van de gelegenheid gebruik maken om alle leden te bedanken voor het engagement dat ze ook dit schooljaar opnieuw aangaan.

Wat is de betekenis van het oudercomité?

Samen met de directie en leerkrachten wil het oudercomité, elk jaar opnieuw, een creatieve school uitbouwen. Dit door opbouwend en kritisch mee te werken aan de uitstraling van ‘onze school’. Een school waar de kinderen zich veilig en thuis kunnen voelen.

We willen een brug slaan tussen de school en het gezin met volgende doelstellingen:

- De informatiestroom tussen school en ouders bevorderen
- Educatieve en recreatieve acties (mee)organiseren en ondersteunen
- De school financieel steunen bij de aankoop van didactische en pedagogische aankopen
- De school en ouders financieel steunen bij de organisatie van activiteiten

Even in detail,
Een steuntje in de rug

Zo worden bij heel wat evenementen en festiviteiten ouders ingezet om de organisatie mee in handen te nemen of te ondersteunen.

Hierna volgt een overzicht van de activiteiten tijdens het schooljaar waarvoor we ons engageren: 

 • Welkomstfeest
 • Verkoopactie (koeken/kaarsen/bloemen …)
 • Kaas-en streekbierenavond
 • Schoolfeest
 • Grootouderfeest
 • Schooletentje 

Tussendoor zijn er ook heel wat activiteiten waarbij de mensen van het oudercomité de handen uit de mouwen steken, in samenwerking met het leerkrachtenteam en de directie: 

 • receptie Eerste Communie
 • kinderbarbecue
 • receptie proclamatie zesde leerjaar
 • klusjes op school

Een steentje (lees ‘centje’ bijdragen) 

 • Elke klasleerkracht ontvangt jaarlijks een extra werkingsbudget à rato van € 10/leerling voor het inrichten van bijzondere activiteiten of de aankoop van extra materialen.
 • Tweejaarlijks draagt het oudercomité € 10 bij per lager schoolkind in de kosten van de openluchtklas en € 10 per kleuter voor extra activiteiten
 • Op vraag van de school helpen we ook in de aankoop van extra didactisch materiaal, verfraaiing van de speelplaats, e.d. 

Enkele realisaties van de laatste jaren: 

 • Aankoop Wesco-fietsjes voor de kleuters
 • Aankoop van een ‘beamer’ in de refter
 • Verduisteringsgordijnen in de refter
 • Aankoop digitaal bord in de klas derde graad
 • Aankoop speelhuisje op de speelplaats
 • Aankoop extra didactische materialen kleuterklassen
 • Aankoop spelmaterialen speelplaats

 

LEDENLIJST OUDERCOMITE OP DATUM VAN 11.11.2016

Het oudercomité staat open voor je vragen, bedenkingen, suggesties. Spreek gerust iemand aan … ! We steken natuurlijk niet weg dat elk lid zich ook nu en dan uitslooft, vermoeit, te pletter werkt, uitdroogt ... op één of andere activiteit. Maar dit engagement staat ook voor een warme band en toffe sfeer ! 

 • Misschien heb jij wel zin om deel uit te maken van ons oudercomité?
 • Misschien wil jij wel occasioneel helpen bij één of andere activiteit?
 • Misschien kan jij ons van dienst zijn bij de sponsoring van activiteiten?
 • Misschien kan jij ons logistiek ondersteunen bij activiteiten? 

Laat het gerust weten via de voorzitter van het oudercomité of één van de leden of via de directie! 

Carlo Piscador
directeur

 

Maandkalender

 1. Maandkalender Januari 2018, klik hier
 2. Maandkalender Februari 2018, klik hier

Infobrochure

Bekijk hier de infobrochure voor Melsen.

Schelderode

Organisatie 2016 - 2017

Directie: Carlo Piscador
Secretaresse: Lize Ryckebosch 

Klastitularissen kleuteronderwijs:
Peuters en 1ste kleuterklas: Lut Bombeke 
2de en 3de kleuterklas: Nathalie Matthijs               

Zorgleerkracht kleuters: Inge Blondeel
Kinderverzorgster: Patricia Vandewoestyne

Klastitularissen lager onderwijs
1ste leerjaar: Katrien De Bruycker
2de leerjaar: Hanne Oosterlijnck & Elke De Vos      
3de leerjaar: Ina Rosseel
4de leerjaar: Elke De Vos & Claudine Van Huffel
5de leerjaar en 6de leerjaar: Aline Coolsaet

Gymleerkracht: Annelies De Groote

ICT-coördinator: Geert Kint

Zorgcoördinator: Katrien Thienpont
Zorgleerkracht lager: Katrien Thienpont 

Onderhoudspersoneel: Vicky
Middagopvang, refterdienst: Vicky Van de Velde
Ochtendopvantg en avondopvang: Vanessa Eliano

Avondopvang lager: Aline Coolsaet, Katrien De Bruycker, Elke De Vos

Algemeen

De school te Schelderode telt ongeveer 120 leerlingen. 
De school heeft een kleuterafdeling en een lagere afdeling.
Aan het hoofd van de school staat Dhr. Piscador Carlo.

maandag
08.30 - 11.40
13.15 - 16.00
dinsdag
08.30 - 11.40
13.15 - 16.00
woensdag
08.30 - 11.30
donderdag
08.30 - 11.40
13.15 - 16.00
vrijdag
08.30 - 11.40
13.15 - 15.00

OPVANG BUITEN DE LESUREN

Buiten de lesuren kunnen de leerlingen op school van voor - tussen - of naschoolse opvang genieten tegen een billijke vergoeding. (tarieven zie infobrochure) 
Voorschoolse opvang : Vanaf 07.15 uur tot 08.30 uur (tot 08.00 uur betalend)

Middagopvang: De kinderen kunnen op school een maaltijd gebruiken of hun boterhammen opeten. Er is middagopvang voorzien gedurende de hele middagpauze. 
(Vanaf 12.00 uur tot 12.45 uur betalend)

OP WOENSDAG IS ER MIDDAGOPVANG TOT 12.30 UUR!

Avondopvang: Na schooltijd in de namiddag is er opvang voorzien van 16.00 uur tot 18.00uur. Op vrijdagnamiddag slechts tot 17.00 uur. (Vanaf 16.15 uur betalend- vrijdag vanaf 15.15 uur betalend)

Op woensdagnamiddag kan je kind aan school opgehaald worden door de Vlerk-opvang. Ook op snipperdagen en tijdens de schoolvakanties kan je op hen een beroep doen. 

VZW DE VLERKOPVANG
Buitenschoolse opvang
Oudstrijderslaan 38
9820 Merelbeke
tel.: 09/211.02.81
fax: 09/211.02.82
E-mail : vlerkopvang@yahoo.com

 

Fietsproef

Handleiding fietsproef

1. SCHOOL 

Start: parking school. We stappen met de fiets aan de hand tot aan het zebrapad, stoppen en kijken 3 maal naar links en naar rechts.

Als de weg vrij is, of als de wagens aan beide kanten zijn gestopt, maken we  oogcontact  met de bestuurder(s) en steken we te voet over op het zebrapad. Op de Gaversesteenweg  stappen we op de fiets en rijden we  naar links  tot aan  de Grepstraat. 

Onderweg passeren we een verkeersbord dat ons zegt dat we voorrang hebben aan het volgende kruispunt. 

2. GREPSTRAAT 

(Aan kapsalon Paula  steken we de rechterarm uit) en iets verder kijken we naar links naar de auto’s die van achter ons komen en naar de auto’s die van Merelbeke komen. Deze zouden ook de Grepstraat  kunnen inrijden. We checken of ze ons gezien hebben.We kijken ook naar rechts, mogelijk is er een voetganger in de Grepstraat die wil oversteken, deze heeft voorrang.

We draaien met beide handen op het stuur voorzichtig de Grepstraat in en houden  ons uiterst rechts.

Iets verder verlenen we voorrang aan voertuigen die van rechts  komen(vb. bakker die  zijn oprit verlaat). Dan stoppen we en rijden we pas verder als de weg vrij is.

Als er aan de bakker auto’s staan geparkeerd,gaan we vertragen,achterom en voor ons kijken,en als de weg vrij is, (onze linkerarm uitsteken en) daarna geleidelijk uitwijken en met beide handen op het stuur de auto(‘s) voorbijrijden. We kijken in de auto,zijn klaar om te remmen en houden voldoende afstand,zeker als er iemand inzit. Een portier kan openzwaaien, of de auto kan plots vertrekken.

We zetten de rit verder aan de rechterkant van de weg en volgen de Grepstraat verder tot aan het kruispunt met de Bosstraat. 

3.BOSSTRAAT 

We stoppen. De omgekeerde driehoek en de witte haaietanden op de grond wijzen ons erop dat we voorrang dienen te verlenen aan het verkeer in de Bosstraat. 

We kijken terug 3 maal naar links en naar rechts,  naar verkeer komende uit de Pilaarstraat en naar verkeer komende van achter ons. We verlenen voorrang aan het verkeer in de Bosstraat.

Als er ook in de Pilaarstraat iemand staat te wachten, dan heeft deze voorrang als hij rechtdoor rijdt. Als hij echter ook wil afslaan,heeft in principe diegene die zich het eerst op de Bosstraat bevindt,  voorrang. Voor verkeer komende uit de Grepstraat, geldt hetzelfde.

Een dergelijke onveilige situatie gaan we echter vermijden door contact te maken met deze persoon en samen te beslissen wie doorrijdt en wie wacht. Is contact niet mogelijk, dan wachten we tot het kruispunt volledig vrij is.

(Hier ook opletten met vrachtwagens die zich naast ons bevinden. We kunnen ons in hun dode hoek bevinden. We zorgen ervoor dat we voldoende afstand nemen i.g. hij een manoever uitvoert en wachten tot hij het kruispunt verlaten heeft.)

We (steken kort de linkerarm uit en )steken dan met beide handen op het stuur  over en fietsen naar links tot aan de Meierij. 

4. MEIERIJ 

Net hiervoor verminderen we onze snelheid en daarna  stoppen we uiterst rechts van de weg.   We kijken 3 maal voor en achter ons en naar verkeer komende uit de Meierij.We luisteren ook naar naderend verkeer. Oogcontact maken indien nodig.

Alles veilig : we (steken kort onze linkerarm uit en) rijden met een brede bocht de Meierij in. We houden ons goed  rechts van de rijbaan,ook verder in de scherpe,smalle bocht naar links.

We volgen  tot aan de Korenbloemstraat. 

5. KORENBLOEMSTRAAT 

Net hiervoor gaan we minstens 2 maal voor en achter ons kijken,goed luisteren, stoppen indien nodig , (onze linkerarm uitsteken en) oversteken als alles veilig is. We volgen de Korenbloemstraat tot op het einde en respecteren de  aangebrachte wegversmallingen. 

6. GREPSTRAAT 

Op het einde van de Korenbloemstraat gaan we kijken naar het verkeer komende van links . In principe hebben we voorrang op hen, maar de voorrangsregel wordt hier vaak genegeerd ! We nemen onze voorrang pas na  oogcontact met de bestuurder.

We fietsen rechtdoor en dus kijken we tegelijk ook naar het verkeer komende uit de Burg Van Cauwenbergestraat. Zij hebben voorrang  en we stoppen indien nodig. 

Als de weg vrij is, volgen we de Grepstraat   tot aan de Gaversesteenweg .

Voetgangers of fietsers die uit de onverharde wandelwegjes komen, moeten ons voorrang verlenen. Merk ook op dat op het einde van de Grepstraat verschillende bewoners  met de auto achterwaarts van hun oprit rijden, zonder dat ze goed zicht hebben op de weg. We zijn hier voorzichtig.

7. GAVERSESTEENWEG 

We stoppen, gaan te voet op het voetpad naar rechts tot aan het zebrapad ,kijken 3 maal naar links en naar rechts,maken oogcontact met eventueel gestopte autobestuurders en als langs beide kanten de weg veilig is, steken we te voet over op het zebrapad.  Dt is een heel gevaarlijk kruispunt. Auto’s rijden hier snel en stoppen bijna nooit. Dus pas oversteken als de weg echt veilig is !

We stappen  terug op de fiets  en fietsen  naar links richting school.  We letten op aan de parking  waar de glascontainer staat voor eventueel achteruitrijdende auto’s. We fietsen  over de vluchtheuvel aan school  en verlenen hierbij voorrang aan voetgangers die wensen over te steken op de zebrapaden (zie verkeersborden). We fietsen verder tot aan de Bosstraat. 

8. BOSSTRAAT

Net hiervoor verminderen we onze snelheid en we stoppen (aan het kapelletje).Dit is een gevaarlijk kruispunt ! We  kijken 3 maal voor en achter ons,  ook naar het verkeer komende uit de Bosstraat, we maken oogcontact indien nodig, en als de weg  veilig is,( steken we kort onze linkerarm uit en) slaan we de Bosstraat in .

De Bosstraat is een slingerende,tamelijk smalle straat, waar auto’s regelmatig voor elkaar moeten uitwijken en sommigen ook te snel rijden. Opletten en niet te vlug rijden zodat we steeds kunnen remmen in geval een wagen een onverwacht manoever uitvoert !

Aan de Fazantenstraat opletten en  oogcontact maken met naderende chauffeurs,ook al hebben wij voorrang(zie verkeersbord). We rijden verder tot aan het kruispunt met de Pilaarstraat en de Grepstraat.  

9. GREPSTRAAT 

We minderen onze snelheid en we stoppen op de hoek van de Bosstraat met de Pilaarstraat (aan het huis waar Arlette woont). We kijken (3 x) en luisteren  goed naar verkeer komende van achter en voor ons, naar het verkeer uit de Pilaarstraat  en naar verkeer uit de Grepstraat.

We verlenen voorrang aan het verkeer in de Bosstraat.  We maken contact met eventuele  bestuurders uit Pilaar- en Grepstraat en beslissen wie doorrijdt en wie wacht.

Als het kruispunt vrij is,( steken we kort onze linkerarm uit en) slaan we links de Grepstraat in.

We volgen deze, verlenen iets verder  voorrang aan het verkeer komende uit de Korenbloemstraat en (steken direct daarna de rechterarm uit en) rijden de Burg. Van Cauwenbergestraat in. 

10. BURG. VAN CAUWENBERGESTRAAT

Dit is terug een tamelijk smalle straat. We fietsen uiterst rechts.

We hebben voorrang op de bestuurders die links uit de Sch. O. Van De Vijverstraat komen,maar toch checken we of ze ons gezien hebben.  Aan de Meierij letten we goed op en verlenen we voorrang aan verkeer komende van rechts ! Ook hier wordt de voorrangsregel vaak niet gerespecteerd, wij doen dit wel !We stoppen als we iemand zien of horen aankomen. 

11. MOLENSTRAAT 

Als de weg vrij is, rijden we verder tot aan de molen. We stoppen, kijken 3 maal

 naar links en rechts , maken  oogcontact indien nodig, (steken kort de linkerarm uit) en steken over als het veilig is aan beidekanten.Dit is terug een gevaarlijk kruispunt. We steken pas over als we echt zeker zijn.

Als hier een auto staat te wachten om de Molenstraat in te rijden, blijven we achter deze auto en gaan we er niet naast staan.

 We volgen de Molenstraat op de pas aangelegde fietssuggestiestroken naar links richting Gaversesteenweg.

Opgelet voor het verkeer komende uit de Carl Plissartstraat, ook al hebben wij voorrang. Steeds oogcontact maken en checken of ze ons gezien hebben.

Ook opletten voor achteruitrijdende auto’s van de parking van cafe Casino bij Piens

Soms staan hier ook auto’s op de weg geparkeerd,in dat geval gaan we uitwijken en  doen we hetzelfde als bij de bakker beschreven staat.

We rijden verder  tot aan het einde van de Molenstraat. 

12. GAVERSESTEENWEG 

Opgelet :  stoppen,  3 maal naar links en naar  rechts kijken, oogcontact maken en als langs beide kanten de weg veilig is,(steken we kort onze linkerarm uit en) steken we de Gaversesteenweg over naar links richting school. Dit is terug een heel  gevaarlijk kruispunt. Dus terug pas oversteken als je echt zeker bent dat de weg veilig is !

 Aan de slager letten we op voor plots achteruitrijdende, geparkeerde auto’s of voortrijdende auto’s ,ook al hebben wij voorrang.

We fietsen terug voorbij de parking met de glascontainer, geven op de vluchtheuvel voorrang aan voetgangers die wensen over te steken , (steken net voor school onze rechterarm uit) en stappen af  op het voetpad aan school.

Maandkalender

 1. Maandkalender Januari, klik hier
 2. Maandkalender Februari, klik hier

Infobrochure 2017-2018

Bekijk hier de infobrochure voor Schelderode.

Oudercomité

Samenstelling

 

 • Voorzitter: Laurence Machelart en Wouter Temmerman
 • Secretaris: Laurence Machelart
 • Penningmeester: Christophe D'Haese

 

Leden:

Karina Ayala Romero, Tom Vanacker, Wim Van de Cauter, Leen Dedeurwaerder, Annick Vandezande, Erwin Van Damme, Evelien Weymmaere, Maaike Dubois, Coen Ysebaert

Ondersteuning

De financiële middelen van het oudercomité worden gebruikt om verschillende activiteiten te ondersteunen. Enkele voorbeelden:

 

 • Tussenkomst bij schoolreizen, zeeklassen, bosklassen, boerderijklassen, ...
 • Aankoop en onderhoud van speeltuigen voor de speelplaats en voor de kleuterklassen
 • Aankoop van schoolmateriaal indien de werkingsmiddelen onvoldoende zijn: lessenaars, leerboeken, leesboeken,...
 • Een receptie voor onze eerste communicanten en bij de proclamatie van de leerlingen van het  6de leerjaar
 • Het inrichten van een grootouderfeest
 • Het beleggen van infovergaderingen met ervaren sprekers
 • De aanleg en onderhoud van de tuin
 • Het uitgeven van een schoolkrant
 • ...

 

Deze financiële middelen bieden het oudercomité tevens de mogelijkheid om te voorzien in speciale attenties voor directie en leerkrachten, bvb. naar aanleiding van het einde van het schooljaar of de internationale dag van de leerkracht (5 oktober) of secretaressedag (derde donderdag van april).

Opdracht

Het oudercomité heeft als doel de samenwerking mogelijk te maken en te bevorderen tussen de directie en de leerkrachten enerzijds en tussen de ouders anderzijds in het belang van alle partijen: school, ouders en kinderen.

De opdracht en de werking van het oudercomité zijn vastgelegd in statuten.Om deze opdracht maximaal te kunnen uitwerken, werd beslist om bepaalde evenementen in te richten.

Met dit initiatief worden extra financiële middelen gesprokkeld die een aantal bijkomende mogelijkheden kunnen bieden aan onze kinderen. Tot deze evenementen behoren o.a. :

 

 • Het organiseren van een mosselsouper
 • De verkoop van azalea's of andere planten
 • Het organiseren van de bar bij schoolfeesten en musicals
 •  ...

 

De inspiratie van het oudercomité zorgt ervoor dat sommige activiteiten niet meer georganiseerd worden en dat er nieuwe ideeën een kans krijgen. Dergelijke activiteiten kunnen tevens een waardevolle sociale rol vervullen door ouders makkelijker met elkaar in contact te brengen.

Historiek

In september 1982, toen meester Daniël Eeckhout nog schoolhoofd was, werd de oudervereniging opgericht.

De oudervereniging wordt vertegenwoordigd door een oudercomité. Het oudercomité is een vrijwillig engagement in tegenstelling tot de installatie van de recentere schoolraad, die op decretale wijze uitgevaardigd is.

De stichtende leden van de ouderverenigingen waren: Jo Braeckman, Jan Bral, Chris De Baets, Wim Theys, Greet Van Hoecke (eerste voorzitter), Martine Verstraeten, Sybille De Pauw, Albert Huyge, Lieve Truwant.

De eerste jaren waren heroïsch. Onder de stuwende leiding van meester Daniël en met een geestdriftig oudercomité, aangevuld met vrijwilligers, zijn heel wat verbouwings- en nieuwbouwwerken uitgevoerd:

 • De turnzaal kreeg een nieuw dak en een nieuwe vloer
 • Er kwam een nieuwe kleuterklas bij (waar nu de klas van juf Lut is)
 • De tuin tussen straat en klooster werd omgevormd tot parking
 • Het klooster werd gesloopt en er werden nieuwe klassen en een bureel gebouwd

Ten tijde van juf Gaby Heyerick werd de speelplaats vernieuwd. 
Na de bouwwoede van de jaren tachtig worden er nu meer onderhoudswerken uitgevoerd. 

Statuten

Hieronder vindt u de statuten van onze oudervereniging.

Artikel 1.    Onder de benaming "Oudervereniging te Schelderode" wordt een feitelijke vereniging opgericht.

Artikel 2.    De vereniging heeft tot doel de opvoeding en het onderwijs van de kinderen te bevorderen (en zo nodig te beschermen) door een nauwe samenwerking tussen de ouders en de school, die zij voor hun kinderen gekozen hebben.

Artikel 3.    Deze samenwerking betreft:

 • Aangelegenheden van algemene opvoedkundige aard, zoals de godsdienstige, zedelijke, intellectuele, lichamelijke en burgerlijke opvoeding.
 • Schoolaangelegenheden in zover die de ouders of hun kinderen aanbelangen
 • Organisaties of instellingen die zich met de schoolgaande jeugd inlaten

Artikel 4.    Maken van rechtswege deel uit van de oudervereniging al de ouders van wie de kinderen de school bezoeken. Van dit lidmaatschap wordt aan de betrokkenen kennis gegeven; zij blijven lid zolang zij een kind op de school hebben en geen ontslag indienen.

Artikel 5.    De vereniging wordt bestuurd en vertegenwoordigd door een oudercomité. Dit bestaat uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een verslaggever en raadsleden.

Artikel 6.    Het oudercomité wordt samengesteld met goedkeuring van de algemene oudervergadering.

Artikel 7.    De zetel van de vereniging is gevestigd te Schelderode, Gaversesteenweg 518.

Artikel 8.    De directeur of directrice (of zijn/haar afgevaardigde) vertegenwoordigd de school in het oudercomité.

Artikel 9.    Het mandaat van de comitéleden duurt één jaar. De uittredende leden zijn steeds herkiesbaar, in zover zij een kind op school hebben. Na één jaar non-activiteit houdt het mandaat van een lid van het oudercomité op te bestaan.

Artikel 10.    Het oudercomité vergadert tenminste éénmaal per trimester en telkens wanneer drie leden erom verzoeken.

Artikel 11.    De algemene oudervergadering wordt samengeroepen door de voorzitter namens het oudercomité. In de loop van het schooljaar wordt een statutaire algemene vergadering gehouden.

Artikel 12.    Ook alle leerkrachten worden steeds uitgenodigd op de oudervergaderingen.

Artikel 13.    Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een statutaire algemene vergadering, waartoe alle leden schriftelijk worden uitgenodigd en met het akkoord van ten minste 2/3 van de aanwezige leden.

Artikel 14.    Na twee jaar non-activiteit houdt de vereniging op te bestaan.

Opgemaakt te Schelderode op 14 september 1982

Locaties

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x