Heerlijk kleurrijk Schelderode

Beste ouders,


‘(H)eerlijk kleurrijk!’ is dit schooljaar het jaarthema bij Broeders van Liefde en onze school. We zijn het schooljaar heel kleurrijk gestart met vlaggetjes, een leuk geschminkt gezicht en een kleurrijke groepsopdracht.
Tijdens de maand september werden er in de klassen gouden weken ingebouwd. Groepsvorming en samenhorigheid stonden hier centraal.


Doorheen dit schooljaar zetten we elke maand een nieuwe kleur in de kijker.
Deze koppelen we aan een ‘maandpunt’ waar we die maand extra aandacht aan besteden. We geven telkens een aanzet tijdens een gezamenlijk schoolmoment.
Hierbij wordt het maandpunt verduidelijkt naar de kinderen via een verhaal, een lied, een drama-voorstelling, een uitstap in de buurt van onze school…
Die dag mogen de kinderen in aangepaste kledij, d.w.z. in de kleur van de maand, naar school komen. Dit kan een kledingstuk of een accessoire zijn.
 De jarigen van de maand worden tijdens dit moment in de kijker gezet.

In de loop van die maand wordt er ook op klasniveau aandacht besteed aan dit maandpunt, zowel binnen als buiten de klas.


Op dinsdag 3 oktober mag uw kind in bruine kledij naar school komen.
Het maandpunt van oktober ‘Ik deel met jou’ wordt voorgesteld.
Omdat het die dag ook ‘fruitdag’ is, willen we vragen om twee fruithapjes mee te brengen.
In de voormiddag eten we er eentje in de klas, in de namiddag delen we met de hele school. Beide stukken fruit mogen reeds versneden zijn.


De volgende maandpunten zullen telkens via mail gecommuniceerd worden.


Eerlijk… dit wordt een heerlijk kleurrijk jaar!


Kleurrijke groeten,

Directie en juffen


Oktober = bruin Schelderode

November = zwart& wit Schelderode


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x