Bedankt kermiscomité Schelderode

Beste Han, Jurgen en het voltallige kermiscomité van Schelderode

Graag wil ik alle medewerkers van het kermiscomité van harte danken voor de schenking van € 752,0 die ze deden ten voordele van de school.

Het is fijn te weten dat de lokale gemeenschap de school genegen is en dit ook uitdrukt door een gedeelte van hun opbrengsten reeds een aantal jaren aan te wenden voor investeringen in de school die alle kinderen ten goede komen!

Namens alle kinderen, ouders en de leerkrachten,

BEDANKT!

Carlo Piscador

directeur

Bedankt kermiscomité Schelderode

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x