Algemene data

Algemene data

Hier vindt u belangrijke algemene data

Schoolvakanties


Schooljaar 2019-2020

 • Herfstvakantie: van 28 oktober tot en met 3 november 2019
 • Wapenstilstand: 11 november 2019
 • Kerstvakantie: van 23 december 2019 tot en met 5 januari 2020
 • Krokusvakantie: van 24 februari tot en 1 maart 2020
 • Paasvakantie: van 6 tot en met 19 april 2020 (paasmaandag: 13 april 2020)
 • Dag van de Arbeid: 1 mei 2020
 • Hemelvaart: 21 en 22 mei 2020 
 • Pinkstermaandag: 1 juni 2020
 • Zomervakantie: van 1 juli tot 31 augustus 2020Facultatieve vrije dagen & pedagogische studiedagen

Eerste semester:

* maandag 30.09.2019                     lokale verlofdag

* woensdag 16.10.2019                    pedagogische studiedag

* woensdag 27.11.2019                    pedagogische studiedag

Tweede semester:

* maandag 03.02.2020                     lokale verlofdag

* woensdag 18.03.2020                    pedagogische studiedag

* maandag 20.04.2020                     pedagogische studiedag


Data zwemmen

Melsen : derde kleuter, eerste & tweede leerjaar: vrijdagen

 • September :     13 & 27
 • Oktober :         11 & 25
 • November :      15 & 29
 • December :      13
 • Januari :           10 & 24
 • Februari :         7 & 21
 • Maart :             13 & 27
 • April :              24
 • Mei :                8
 • Juni :               5 & 19

Schelderode : alle klassen: donderdagen

 • September :     12 & 26
 • Oktober :         10 & 24
 • November :      14 & 28
 • December :      12
 • Januari :           9 & 23
 • Februari :         6 & 20
 • Maart :             12 & 26
 • April :              23
 • Mei :                7
 • Juni :               4 & 18

Medisch schooltoezicht

Data medisch schooltoezicht

 • Afdeling Schelderode :
 •  
 • L6                    15.10.2019                   VM                   Merelbeke        MO
 •                        15.10.2019                   NM                   Merelbeke        MO
 • L4                    19.11.2019                   VM                   school              MO
 •                        19.11.2019                   NM                   school              MO
 • L5                    21.04.2020                   VM                   school              vaccin

 • Extra               21.04.2020                   NM                   school              MO
 • (selectieven/afwezigen)

 •                       
 • Afdeling Melsen :

 • L1                    20.09.2019                   VM                   school              gehoortest
 • L1                    24.09.2019                   VM                   Merelbeke        MO + vaccin
 •                        24.09.2019                   NM                   Merelbeke        MO + vaccin
 •                       
 • K1                   24.03.2020                   VM                   school              MO (ouders)
 •                        24.03.2020                   NM                   school              MO (ouders)
 •                        31.03.2020                   VM                   school              MO (ouders)
 •                        31.03.2020                   NM                   school              MO (ouders)

 • Extra               02.04.2020                   VM                   school              MO
 • (selectieven/afwezigen)

Verplicht

Elk kind dat schoolloopt in een erkende school in Vlaanderen of huisonderwijs volgt, moet naar het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) voor een systematische contact (medisch onderzoek) op de leeftijd van:

 • 3 jaar of in de eerste kleuterklas
 • 6 jaar of in het eerste leerjaar
 • 9 jaar of in het vierde leerjaar
 • 11 jaar of in het zesde leerjaar
 • 14 jaar of in het derde jaar secundair onderwijs

Wat houdt het onderzoek of contact in?

Het systematisch contact is ruimer dan het medisch onderzoek. Naast het wegen en meten, het onderzoeken van het gehoor en zicht … gaat er afhankelijk van de leeftijd van de leerling ook aandacht naar de gezinssituatie, leefgewoonten en welbevinden. De CLB-medewerker bevraagt leerlingen en ouders en kan hierover in gesprek gaan.

Een CLB moet zich zo organiseren dat de ouders aanwezig kunnen zijn bij het systematisch contact van de 3-jarigen of kinderen in de eerste kleuterklas.


Vaccinaties

Het CLB biedt ook vaccinaties aan. In Vlaanderen is er 1 vaccinatie verplicht: het vaccin tegen polio. Het poliovirus tast de maag en de darmen aan. Het kan ook het zenuwstelsel aantasten met verlammingen tot gevolg. Deze vaccinatie wordt gegeven tijdens de babytijd, veelal door een verpleegkundige van Kind en Gezin.

Welke vaccinaties biedt het CLB aan?

Het basisvaccinatieschema geeft een overzicht van de aanbevolen vaccinaties die kinderen moeten krijgen om optimaal beschermd te zijn tegen een 10-tal infectieziekten.

Het schema bepaalt op welke leeftijd de vaccinatie het best gebeurt.

Het omvat de vaccins die de vaccinatoren, huisartsen, kinderartsen, Kind en Gezin en de CLB’s gratis kunnen bestellen.

 • Agentschap Zorg en Gezondheid - vaccinatieschema
Eerste Communie zondag 17 mei 2020

EERSTE COMMUNIE IN 2020


EEN VERANDEREND PAROCHIELANDSCHAP

Reeds in 2009 verscheen de eerste beleidstekst in ons bisdom over de eerste communie in het snel veranderende parochielandschap.

Deze beleidstekst pleit voor een verder doorgroeien van een eerste communieviering, die nu nog vaak een schoolgebeuren is, naar een kerkelijke inbedding in de plaatselijke geloofsgemeenschap. “De school is een plaats waar de kinderen in contact komen met – en veel mogen leren over – geloof en liturgie. De parochie evenwel is de aangewezen plaats voor de kennismaking met de geloofsgemeenschap en voor de daadwerkelijke viering van de eerste communie.” 


ORIENTATIETEKST VAN DE BELGISCHE BISSCHOPPEN

In september 2013 publiceerden de Belgische bisschoppen een oriëntatietekst: ‘De sacramenten van de christelijke initiatie bij kinderen en jongeren vandaag. Oriëntaties voor een missionaire vernieuwing’ (Licap).

De drie initiatiesacramenten – vormsel, doopsel en eucharistie - zijn stapstenen op de weg van het christen worden dat een dynamisch gebeuren is van groeien in geloof en ingroeien in de kerkgemeenschap. De eerste communie is het moment van de eerste volledige deelname aan de eucharistie. Ze mag - net zoals de doop en het vormsel - geen geïsoleerd moment zijn. Vandaar het belang om met kinderen en hun ouders een voorbereidend traject te gaan waarin ze ook uitgenodigd worden tot deelname aan de eucharistie op zondag.


HOE ALS GEZIN HET GELOOF (HER)ONTDEKKEN?

De belangrijkste vraag is dan ook: Hoe kunnen kinderen en hun ouders vandaag ontdekken wat het betekent christen te zijn en te behoren tot de ruime kerkgemeenschap?

Hieruit volgt onmiddellijk de tweede vraag: Op welke manier kan de voorbereiding op en het gebeuren van de eerste communie hiertoe bijdragen?

Het antwoord op deze vragen wordt gezocht in een goede en gepaste samenwerking van plaatselijke geloofsgemeenschap en de school. De geloofsgemeenschap (parochie/dekenaat) neemt daarbij het initiatief.


(De volledige beleidstekst vind je op de website van Kerknet.be onder de beleidsteksten van bisdom Gent.)


CONCREET IN ONZE PAROCHIE

Sedert begin dit jaar is er voor onze parochie nog één aangestelde priester.

Dat  betekent dat we toekomstgericht niet anders kunnen dan het aantal eerstecommunievieringen te beperken. Daarom werd in overleg met de betrokkenen volgende regeling afgesproken:


zondag 26 april, 9.30 uur

Merelbeke centrum

(GILKO + Paus Johannescollege)

zaterdag 9 mei, 16.45 uur

Flora

(Sint-Michielsschool en GO)

zondag 10 mei, 9.30 uur

Oosterzele

(GILKO, De appelboom, IBOE en Leefschool)

zondag 17 mei, 9.30 uur

Bottelare (kinderen uit Bottelare, Landskouter, Lemberge, Moortsele, Melsen, Munte en Schelderode)

donderdag 21 mei, 9.30 uur

(Hemelvaart)

Scheldewindeke en Balegem, in 2020 in kerk Balegem

(De Wegwijzer en VBS Scheldewindeke)

zondag 7 juni, 9.30 uur

Merelbeke centrum

(Sint-Elooischool)


Eerste communie is een mooie stap in de geloofsgroei van kinderen waarin de geloofsbeleving binnen het gezin een centrale rol speelt. Wij hopen dat in de toekomst samen met het godsdienstonderwijs verder te kunnen blijven ondersteunen. Zo blijven we samen hoopvol werken aan een levende kerkgemeenschap!


De parochieploeg.


Vormsel 2 mei 2020 om 15.00 uur

Activiteiten ouderraad/school

Boerderijklassen 1ste graad

De boerderijklassen voor de leerlingen van de 1ste graad gaan door van woensdag 27.05.2020 tot en met vrijdag 29.05.2020.

Ze verblijven gedurende deze boerderijklassen in de Vierhoekhoeve te Gijzenzele.


Sportklas 2de graad

De leerlingen van de 2de graad trekken van dinsdag 23.04.2020 tot en met 26.04.2020 op sportklas naar Blankenberge. Ze logeren er in het Bloso hotel.


Stads -en cultuurklas 3de graad

Onze leerlingen van de 3de graad gaan op stads-en cultuurklassen naar Brussel van maandag 04.05.2020 tot en met vrijdag 08.05.2020. Ze zullen er de metropool Brussel verkennen. Gedurende deze periode logeren ze in het jeugdverblijfscentrum in Molenbeek.


Algemene data

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x