Algemene data

Hier vindt u belangrijke algemene data

Schoolvakanties

Schooljaar 2021-2022

 • Herfstvakantie: van maandag 1 tot en met zondag 7 november 2021
 • Wapenstilstand: donderdag 11 november 2021
 • Kerstvakantie: van vrijdagnamiddag 24 december 2021 tot en met zondag 9 januari 2022
 • Krokusvakantie: van maandag 28 februari tot en met zondag 6 maart 2022
 • Paasvakantie: van maandag 4 tot en met maandag 18 april 2022 (paasmaandag: 18 april 2022)
 • Dag van de Arbeid:  (zondag) 1 mei 2022
 • Hemelvaart: donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022 
 • Pinkstermaandag: 6 juni 2022
 • Zomervakantie: van vrijdag 1 juli tot en met woensdag 31 augustus 2022
Facultatieve vrije dagen & pedagogische studiedagen

Eerste semester:

* maandag 27.09.2021                     lokale verlofdag

* maandag 25.10.2021                     pedagogische studiedag

* woensdag 08.12.2021                   pedagogische studiedag

Tweede semester:

* woensdag 16.02.2022                   pedagogische studiedag

* woensdag 30.03.2022                   pedagogische studiedag

* maandag 02.05.2022                     lokale verlofdagData zwemmen

Melsen : derde kleuter, eerste & tweede leerjaar: vrijdagen

De derde kleuterklas zwemt in de volgende maanden : september-oktober en maart-april-mei-juni

 • September :     10 & 24
 • Oktober :          8 & 22
 • November :      12 & 26
 • December :      10
 • Januari :           21
 • Februari :         4 & 18
 • Maart :             11 & 25
 • April :               22
 • Mei :                6 & 20
 • Juni :               3 & 17

Schelderode : alle klassen: donderdagen

 • September :     9 & 23
 • Oktober :          7 & 21
 • November :      25
 • December :      9 & 23
 • Januari :           20
 • Februari :         3 & 17
 • Maart :             10 & 24
 • April :               21
 • Mei :                 5 & 19
 • Juni :                2 & 16

Medisch schooltoezicht

Data medisch schooltoezicht

16/09/21


VM

Melsen

L1 

MERELBEKE

+ vaccin

30/09/21


VM

Schelderode

L5 

Op school

+ vaccin MBR

16/12/21


VM en NM

Schelderode

L6

MERELBEKE


24/03/22


VM

Schelderode

L4

Op school


26/04/22


VM en NM

Melsen

K1 met ouders (?)

Op school


27/04/22


VM

Melsen

K1 met ouders (?)

Op school


10/05/22


VM en NM

Melsen

K1 met ouders (?)

MERELBEKEVerplicht

Elk kind dat schoolloopt in een erkende school in Vlaanderen of huisonderwijs volgt, moet naar het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) voor een systematische contact (medisch onderzoek) op de leeftijd van:

 • 3 jaar of in de eerste kleuterklas
 • 6 jaar of in het eerste leerjaar
 • 9 jaar of in het vierde leerjaar
 • 11 jaar of in het zesde leerjaar
 • 14 jaar of in het derde jaar secundair onderwijs

Wat houdt het onderzoek of contact in?

Het systematisch contact is ruimer dan het medisch onderzoek. Naast het wegen en meten, het onderzoeken van het gehoor en zicht … gaat er afhankelijk van de leeftijd van de leerling ook aandacht naar de gezinssituatie, leefgewoonten en welbevinden. De CLB-medewerker bevraagt leerlingen en ouders en kan hierover in gesprek gaan.

Een CLB moet zich zo organiseren dat de ouders aanwezig kunnen zijn bij het systematisch contact van de 3-jarigen of kinderen in de eerste kleuterklas.


Vaccinaties

Het CLB biedt ook vaccinaties aan. In Vlaanderen is er 1 vaccinatie verplicht: het vaccin tegen polio. Het poliovirus tast de maag en de darmen aan. Het kan ook het zenuwstelsel aantasten met verlammingen tot gevolg. Deze vaccinatie wordt gegeven tijdens de babytijd, veelal door een verpleegkundige van Kind en Gezin.

Welke vaccinaties biedt het CLB aan?

Het basisvaccinatieschema geeft een overzicht van de aanbevolen vaccinaties die kinderen moeten krijgen om optimaal beschermd te zijn tegen een 10-tal infectieziekten.

Het schema bepaalt op welke leeftijd de vaccinatie het best gebeurt.

Het omvat de vaccins die de vaccinatoren, huisartsen, kinderartsen, Kind en Gezin en de CLB’s gratis kunnen bestellen.

 • Agentschap Zorg en Gezondheid - vaccinatieschema
Prik 1 (merknaam vaccin)Prik 2 (merknaam vaccin)extra vaccin
8 wekenIPV-DTPa-Hib-HBV (Hexyon)Pnc-13 (Prevenar 13)Rota2,3
12 wekenIPV-DTPa-Hib-HBV (Hexyon) Rota2,3
16 wekenIPV-DTPa-Hib-HBV (Hexyon)Pnc-13 (Prevenar 13)Rota2,3
12 maandenMBR (MMR VAX Pro)Pnc-13 (Prevenar 13) 
15 maandenIPV-DTPa-Hib-HBV (Hexyon)MenC (NeisVac-C) 
6 jaarIPV-DTPa (Tetravac)  
10 jaarMBR (MMR VAX Pro)  
12 jaarHPV (Gardasil 9)1  
14 jaardTpa (Triaxis)  

1) 2 dosissen met een interval van 6 maanden tussen beide dosissen
2)oraal vaccin, aantal dosissen: 2 of 3 afhankelijk van het vaccinmerk
3) aanbevolen maar niet gratis 

Legende

IPVgeïnactiveerd injecteerbaar vaccin tegen polioHBVvaccin tegen hepatitis B
Dvaccin tegen difterie (d: verlaagde dosis)HPVvaccin tegen humaan papillomavirus
Tvaccin tegen tetanusMBRvaccin tegen mazelen, bof en rubella
Paacellulair vaccin tegen pertussis (pa: verlaagde dosis)Pnc geconjugeerd vaccin tegen pneumokokken
Hibvaccin tegen Haemophilus influenzae type bMenCvaccin tegen meningokokken van serogroep CEerste Communie - zaterdag 21 mei

EERSTE COMMUNIE IN 2022 - zaterdag 21 mei om 16.00 uur te Bottelare


EEN VERANDEREND PAROCHIELANDSCHAP

Reeds in 2009 verscheen de eerste beleidstekst in ons bisdom over de eerste communie in het snel veranderende parochielandschap.

Deze beleidstekst pleit voor een verder doorgroeien van een eerste communieviering, die nu nog vaak een schoolgebeuren is, naar een kerkelijke inbedding in de plaatselijke geloofsgemeenschap. “De school is een plaats waar de kinderen in contact komen met – en veel mogen leren over – geloof en liturgie. De parochie evenwel is de aangewezen plaats voor de kennismaking met de geloofsgemeenschap en voor de daadwerkelijke viering van de eerste communie.” 


ORIENTATIETEKST VAN DE BELGISCHE BISSCHOPPEN

In september 2013 publiceerden de Belgische bisschoppen een oriëntatietekst: ‘De sacramenten van de christelijke initiatie bij kinderen en jongeren vandaag. Oriëntaties voor een missionaire vernieuwing’ (Licap).

De drie initiatiesacramenten – vormsel, doopsel en eucharistie - zijn stapstenen op de weg van het christen worden dat een dynamisch gebeuren is van groeien in geloof en ingroeien in de kerkgemeenschap. De eerste communie is het moment van de eerste volledige deelname aan de eucharistie. Ze mag - net zoals de doop en het vormsel - geen geïsoleerd moment zijn. Vandaar het belang om met kinderen en hun ouders een voorbereidend traject te gaan waarin ze ook uitgenodigd worden tot deelname aan de eucharistie op zondag.


HOE ALS GEZIN HET GELOOF (HER)ONTDEKKEN?

De belangrijkste vraag is dan ook: Hoe kunnen kinderen en hun ouders vandaag ontdekken wat het betekent christen te zijn en te behoren tot de ruime kerkgemeenschap?

Hieruit volgt onmiddellijk de tweede vraag: Op welke manier kan de voorbereiding op en het gebeuren van de eerste communie hiertoe bijdragen?

Het antwoord op deze vragen wordt gezocht in een goede en gepaste samenwerking van plaatselijke geloofsgemeenschap en de school. De geloofsgemeenschap (parochie/dekenaat) neemt daarbij het initiatief.


(De volledige beleidstekst vind je op de website van Kerknet.be onder de beleidsteksten van bisdom Gent.)


Eerste communie is een mooie stap in de geloofsgroei van kinderen waarin de geloofsbeleving binnen het gezin een centrale rol speelt. Wij hopen dat in de toekomst samen met het godsdienstonderwijs verder te kunnen blijven ondersteunen. Zo blijven we samen hoopvol werken aan een levende kerkgemeenschap!


De parochieploeg.


Vormsel 2022 - datum nog niet gekend

Activiteiten ouderraad/school

Omwille van de Coronamaatregelen zijn er voor het schooljaar 2020-2021 nog geen activiteiten gepland. We houden u verder op de hoogte

Buitenklas 1ste graad

De 'buitenklas' van de leerlingen van de 1ste graad (L1 & L2) gaat door van 14/03/22 - 16/03/22.

De kinderen verblijven hiervoor in het Bakkershof te Makkegem.


Sportklas 2de graad

De leerlingen van de 2de graad (L3 & L4) gaan op sportklassen van 14/06/22 tot 17/06/22.

Ze verblijven hiervoor in het BLOSO- hotel (centrum) te Brugge (Assebroek)

Bosklassen 3de graad

Onze leerlingen van de 3de graad (L5 & L6) gaan op bosklassen van 07/06/22 tot 10/06/22.

Ze verblijven gedurende deze periode in het 'Domaine De Mambaye' te Spa.


Algemene data

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x