Algemene data

Hier vindt u belangrijke algemene data

Schoolvakanties

Schooljaar 2021-2022

 • Herfstvakantie: van zaterdag 29 oktober 2022 tot en met zondag 6 november 2022
 • Wapenstilstand: vrijdag 11 november 2022
 • Kerstvakantie: van zaterdag 24 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023
 • Krokusvakantie: van zaterdag 18 februari 2023 tot en met zondag 26 februari 2023
 • Paasvakantie: van zaterdag 1 april 2023 tot en met zondag 16 april 2023
 • Dag van de Arbeid:  maandag 1 mei 2023
 • Hemelvaart: donderdag 18 mei 2023 tot en met zondag 21 mei 2023
 • Pinkstermaandag: maandag 29 mei 2023
 • Laatste schooldag : vrijdag 30 juni 2023
Facultatieve vrije dagen & pedagogische studiedagen

Eerste semester:

* maandag 19.09.2022                     pedagogische studiedag

* maandag 10.10.2022                     lokale verlofdag 

* woensdag 19.10.2022                   pedagogische studiedag

* woensdag 16.11.2022                   pedagogische studiedag

Tweede semester:

* woensdag 18.01.2023                   pedagogische studiedag

* dinsdag 02.05.2023                       lokale verlofdag
Data zwemmen

Melsen : derde kleuter, eerste & tweede leerjaar: vrijdagen

Schelderode : vierde leerjaar

De derde kleuterklas zwemt in de volgende maanden : september-oktober en maart-april-mei-juni

 • September :     9 & 23
 • Oktober :          7 & 21
 • November :      25
 • December :      9 & 23
 • Januari :           20
 • Februari :         3 & 17
 • Maart :             10 & 24
 • April :               21
 • Mei :                5
 • Juni :               16

Schelderode : L3, L5 & L6  donderdagen  L4  op vrijdagen (zie Melsen)

 • September :     8 & 22
 • Oktober :          6 & 20
 • November :      10 & 24
 • December :      8 & 22
 • Januari :           19
 • Februari :         2 & 16
 • Maart :             9 & 23
 • April :               20
 • Mei :                 4
 • Juni :                1 & 15

Medisch schooltoezicht

Data medisch schooltoezicht

16/09/21


VM

Melsen

L1 

MERELBEKE

+ vaccin

30/09/21


VM

Schelderode

L5 

Op school

+ vaccin MBR

16/12/21


VM en NM

Schelderode

L6

MERELBEKE


24/03/22


VM

Schelderode

L4

Op school


26/04/22


VM en NM

Melsen

K1 met ouders (?)

Op school


27/04/22


VM

Melsen

K1 met ouders (?)

Op school


10/05/22


VM en NM

Melsen

K1 met ouders (?)

MERELBEKEVerplicht

Elk kind dat schoolloopt in een erkende school in Vlaanderen of huisonderwijs volgt, moet naar het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) voor een systematische contact (medisch onderzoek) op de leeftijd van:

 • 3 jaar of in de eerste kleuterklas
 • 6 jaar of in het eerste leerjaar
 • 9 jaar of in het vierde leerjaar
 • 11 jaar of in het zesde leerjaar
 • 14 jaar of in het derde jaar secundair onderwijs

Wat houdt het onderzoek of contact in?

Het systematisch contact is ruimer dan het medisch onderzoek. Naast het wegen en meten, het onderzoeken van het gehoor en zicht … gaat er afhankelijk van de leeftijd van de leerling ook aandacht naar de gezinssituatie, leefgewoonten en welbevinden. De CLB-medewerker bevraagt leerlingen en ouders en kan hierover in gesprek gaan.

Een CLB moet zich zo organiseren dat de ouders aanwezig kunnen zijn bij het systematisch contact van de 3-jarigen of kinderen in de eerste kleuterklas.


Vaccinaties

Het CLB biedt ook vaccinaties aan. In Vlaanderen is er 1 vaccinatie verplicht: het vaccin tegen polio. Het poliovirus tast de maag en de darmen aan. Het kan ook het zenuwstelsel aantasten met verlammingen tot gevolg. Deze vaccinatie wordt gegeven tijdens de babytijd, veelal door een verpleegkundige van Kind en Gezin.

Welke vaccinaties biedt het CLB aan?

Het basisvaccinatieschema geeft een overzicht van de aanbevolen vaccinaties die kinderen moeten krijgen om optimaal beschermd te zijn tegen een 10-tal infectieziekten.

Het schema bepaalt op welke leeftijd de vaccinatie het best gebeurt.

Het omvat de vaccins die de vaccinatoren, huisartsen, kinderartsen, Kind en Gezin en de CLB’s gratis kunnen bestellen.

 • Agentschap Zorg en Gezondheid - vaccinatieschema
Prik 1 (merknaam vaccin)Prik 2 (merknaam vaccin)extra vaccin
8 wekenIPV-DTPa-Hib-HBV (Hexyon)Pnc-13 (Prevenar 13)Rota2,3
12 wekenIPV-DTPa-Hib-HBV (Hexyon) Rota2,3
16 wekenIPV-DTPa-Hib-HBV (Hexyon)Pnc-13 (Prevenar 13)Rota2,3
12 maandenMBR (MMR VAX Pro)Pnc-13 (Prevenar 13) 
15 maandenIPV-DTPa-Hib-HBV (Hexyon)MenC (NeisVac-C) 
6 jaarIPV-DTPa (Tetravac)  
10 jaarMBR (MMR VAX Pro)  
12 jaarHPV (Gardasil 9)1  
14 jaardTpa (Triaxis)  

1) 2 dosissen met een interval van 6 maanden tussen beide dosissen
2)oraal vaccin, aantal dosissen: 2 of 3 afhankelijk van het vaccinmerk
3) aanbevolen maar niet gratis 

Legende

IPVgeïnactiveerd injecteerbaar vaccin tegen polioHBVvaccin tegen hepatitis B
Dvaccin tegen difterie (d: verlaagde dosis)HPVvaccin tegen humaan papillomavirus
Tvaccin tegen tetanusMBRvaccin tegen mazelen, bof en rubella
Paacellulair vaccin tegen pertussis (pa: verlaagde dosis)Pnc geconjugeerd vaccin tegen pneumokokken
Hibvaccin tegen Haemophilus influenzae type bMenCvaccin tegen meningokokken van serogroep CEerste Communie 2023

EERSTE COMMUNIE IN 2023 

Misschien overweegt u de eerste communie voor uw kind.

Weet dat u van harte welkom bent in de parochie

van de H. Moeder Teresa!


HOE DOEN WIJ DAT?

Sedert 2017 wordt in onze kerkplek de eerste communie

niet langer gevierd met de klasgroep van het eerste leerjaar.

Het gaat dus om kinderen die school lopen in

 • Bottelare (Visitatieschool)
 • Melsen-Schelderode (De Graankorrel)
 • Landskouter – Moortsele (De Bloesem)
 • Munte (Steinerschool).


De voorbereiding is een thuiskomen in de geloofsgemeenschap. Zo willen wij als christenen ‘Kerk’ zijn: een beweging van mensen die leven in de geest van Jezus en die betrachten om al goeddoende te bestaan voor anderen.

De voorbereiding is een weg voor kinderen én ouders. Deze boeiende tocht brengt ons bij onze grote vriend Jezus. Hij leert ons ook kijken met de ogen van God. Dat willen wij beleven in kleine tekenen van vriendschap en goedheid.


Kinderen die hun eerste communie wensen te doen, kunnen zich daarvoor dus wenden tot de parochie.


VOORBEREIDING

De voorbereiding bestaat uit drie instapvieringen met daaraan gekoppeld een catechesemoment voor ouders en kinderen. Dze vinden plaats op

 • zaterdag 19 november
 • zaterdag 21 januari
 • zaterdag 18 maart

telkens om 16 uur in de kerk van Bottelare met aansluitend de eucharistieviering om 17 uur.


EERSTE COMMUNIEVIERINGEN

De eerste communie ligt in het verlengde van het doopsel en betekent dat men voor het eerst deelneemt aan de eucharistie zoals die op zondag (of de vooravond ervan) wordt gevierd in de katholieke kerk. De zondagseucharistie is voor christenen immers een belangrijke schakel in het geloof en de gemeenschap waarin dit geloof gevierd wordt. (*)


De vieringen van de eerste communie sluiten dus aan bij de gewone parochiale vieringen in Bottelare. Dat betekent dat we 3 data voorzien waarop telkens een groepje van maximaal 12 kinderen (families) hun eerste communie kunnen doen.

Het zal er dus op aankomen om snel te beslissen. Als de datum voor een bepaalde viering volzet is, zullen wij vragen om een andere dag te kiezen.

Data eerste communies in de kerk van Bottelare

 • zaterdag 13 mei om 18 uur
 • zaterdag 24 juni om 18 uur
 • zaterdag 1 juli om 18 uur


Graag willen we jullie verder informeren over de concrete toedracht van deze werking op een ouderavond. Deze vindt plaats op maandag 17 oktober om 20 uur in de kerk van Bottelare.


Het is niet ‘vanzelfsprekend’ dat alle kinderen aansluiten bij de kerkelijke sacramenten. Het gaat om een persoonlijke en bewuste keuze van de ouders voor hun kinderen. We willen echter iedereen graag de kans bieden om deel te nemen, vandaar deze uitnodiging. Mochten jullie niet kiezen voor een eerste communie of reeds ingeschreven zijn in een andere parochie of kerkplek, beschouw dan deze uitnodiging als niet bestaande.


INSCHRIJVING

Wie wenst in te schrijven, verzoeken wij dat te doen via de website van onze parochie:

https://www.parochiemerelbekeoosterzele.be/ onder de rubriek ‘Wij vieren – eerste communie’.


(*)     ONTSTAAN VAN DE EERSTE COMMUNIE OP DE LEEFTIJD VAN 6-7 JAAR

In 1910 besliste paus Pius X dat kinderen (die gewoon waren van wekelijks met hun ouders de eucharistieviering bij te wonen) vanaf 7 jaar de communie konden ontvangen. Op die leeftijd konden zij het onderscheid aanvoelen tussen het brood dat ze thuis aten en het brood dat in de eucharistie wordt aangereikt.


Namens de parochie

pastoor Adrien Dhooghe

diaken Wies Merckx


Vormsel 2023 - inschrijving en datum zie link

Voor het vormsel vindt u alle info via deze link 


Activiteiten oudercomité/school

ACTIVITEITEN 2022-2023

Noteer nu reeds met stip ...

Infoavond ouders kleuters & 1ste graad Melsen 

Maandag 5 september 2022 om 18.30 uur


Infoavond ouders 2de en 3de graad Schelderode

Donderdag 8 september 2022 om 18.30 uur


Schoolvoorstellingen door onze kinderen in Cultuurhuis Merelbeke

Schelderode – vrijdag 16 december 2022

Melsen – vrijdag 2 juni 2023Algemene data

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x