Algemene data

Hier vindt u belangrijke algemene data

Schoolvakanties

Schooljaar 2023-2024

 • Herfstvakantie: van zaterdag 28 oktober 2023 tot en met zondag 5 november 2023
 • Kerstvakantie: van zaterdag 23 december 2023 tot en met zondag 7 januari 2024
 • Krokusvakantie: van zaterdag 10 februari 2024 tot en met zondag 18 februari 2024
 • Paasvakantie: van zaterdag 30 maart 2024 tot en met zondag 14 april 2024
 • Dag van de Arbeid: woensdag 1 mei 2024
 • Hemelvaart: donderdag 9 mei 2024 tot en met zondag 12 mei 2024
 • Pinkstermaandag: maandag 20 mei 2024
 • Laatste schooldag : vrijdag 28 juni 2024
Facultatieve vrije dagen & pedagogische studiedagen

Eerste semester:

* woensdag 20.09.2023                   pedagogische studiedag

* maandag 25.09.2023                    lokale verlofdag 

* woensdag 25.10.2023                   pedagogische studiedag

* maandag 27.11.2023                     pedagogische studiedag

Tweede semester:

* maandag 11.03.2024                     lokale verlofdag
Data zwemmen

Melsen : K3, L1, L2  vrijdagen

De derde kleuterklas zwemt in de volgende maanden : september-oktober en maart-april-mei-juni

September                        8             22         

Oktober                             6             20         

November                         10            24                         

December                          8             22         

Januari                               19         

Februari                              2             23

Maart                                  8             22

April                                    19         

Mei                                      3            17          31

Juni                                     14          


Schelderode : L3, L4, L5 & L6  donderdagen  

September                         7             21         

Oktober                              5             19         

November                          9             23                         

December                          7             21         

Januari                              18         

Februari                             1             22

Maart                                  7             21

April                                    18         

Mei                                      2            16          30

Juni                                     13          


Medisch schooltoezicht

Verplicht

Elk kind dat schoolloopt in een erkende school in Vlaanderen of huisonderwijs volgt, moet naar het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) voor een systematische contact (medisch onderzoek) op de leeftijd van:

 • 3 jaar of in de eerste kleuterklas
 • 6 jaar of in het eerste leerjaar
 • 9 jaar of in het vierde leerjaar
 • 11 jaar of in het zesde leerjaar
 • 14 jaar of in het derde jaar secundair onderwijs

Wat houdt het onderzoek of contact in?

Het systematisch contact is ruimer dan het medisch onderzoek. Naast het wegen en meten, het onderzoeken van het gehoor en zicht … gaat er afhankelijk van de leeftijd van de leerling ook aandacht naar de gezinssituatie, leefgewoonten en welbevinden. De CLB-medewerker bevraagt leerlingen en ouders en kan hierover in gesprek gaan.

Een CLB moet zich zo organiseren dat de ouders aanwezig kunnen zijn bij het systematisch contact van de 3-jarigen of kinderen in de eerste kleuterklas.


Vaccinaties

Het CLB biedt ook vaccinaties aan. In Vlaanderen is er 1 vaccinatie verplicht: het vaccin tegen polio. Het poliovirus tast de maag en de darmen aan. Het kan ook het zenuwstelsel aantasten met verlammingen tot gevolg. Deze vaccinatie wordt gegeven tijdens de babytijd, veelal door een verpleegkundige van Kind en Gezin.

Welke vaccinaties biedt het CLB aan?

Het basisvaccinatieschema geeft een overzicht van de aanbevolen vaccinaties die kinderen moeten krijgen om optimaal beschermd te zijn tegen een 10-tal infectieziekten.

Het schema bepaalt op welke leeftijd de vaccinatie het best gebeurt.

Het omvat de vaccins die de vaccinatoren, huisartsen, kinderartsen, Kind en Gezin en de CLB’s gratis kunnen bestellen.

 • Agentschap Zorg en Gezondheid - vaccinatieschema
Prik 1 (merknaam vaccin)Prik 2 (merknaam vaccin)extra vaccin
8 wekenIPV-DTPa-Hib-HBV (Hexyon)Pnc-13 (Prevenar 13)Rota2,3
12 wekenIPV-DTPa-Hib-HBV (Hexyon) Rota2,3
16 wekenIPV-DTPa-Hib-HBV (Hexyon)Pnc-13 (Prevenar 13)Rota2,3
12 maandenMBR (MMR VAX Pro)Pnc-13 (Prevenar 13) 
15 maandenIPV-DTPa-Hib-HBV (Hexyon)MenC (NeisVac-C) 
6 jaarIPV-DTPa (Tetravac)  
10 jaarMBR (MMR VAX Pro)  
12 jaarHPV (Gardasil 9)1  
14 jaardTpa (Triaxis)  

1) 2 dosissen met een interval van 6 maanden tussen beide dosissen
2)oraal vaccin, aantal dosissen: 2 of 3 afhankelijk van het vaccinmerk
3) aanbevolen maar niet gratis 

Legende

IPVgeïnactiveerd injecteerbaar vaccin tegen polioHBVvaccin tegen hepatitis B
Dvaccin tegen difterie (d: verlaagde dosis)HPVvaccin tegen humaan papillomavirus
Tvaccin tegen tetanusMBRvaccin tegen mazelen, bof en rubella
Paacellulair vaccin tegen pertussis (pa: verlaagde dosis)Pnc geconjugeerd vaccin tegen pneumokokken
Hibvaccin tegen Haemophilus influenzae type bMenCvaccin tegen meningokokken van serogroep C


Dit schooljaar is een overgangsjaar voor de vaccinatie tegen mazelen-bof-rubella. Deze zal vanaf nu in het vierde leerjaar gegeven worden ipv in het vijfde. Dit schooljaar vaccineren we dus zowel vierde als vijfde lj.

Eerste Communie 2024

EERSTE COMMUNIE IN 2024 

Misschien overweegt u de eerste communie voor uw kind.

Weet dat u van harte welkom bent in de parochie

van de H. Moeder Teresa!


HOE DOEN WIJ DAT?

Sedert 2017 wordt in onze kerkplek de eerste communie

niet langer gevierd met de klasgroep van het eerste leerjaar.

Het gaat dus om kinderen die school lopen in

 • Bottelare (Visitatieschool)
 • Melsen-Schelderode (De Graankorrel)
 • Landskouter – Moortsele (De Bloesem)
 • Munte (Steinerschool).


De voorbereiding is een thuiskomen in de geloofsgemeenschap. Zo willen wij als christenen ‘Kerk’ zijn: een beweging van mensen die leven in de geest van Jezus en die betrachten om al goeddoende te bestaan voor anderen.

De voorbereiding is een weg voor kinderen én ouders. Deze boeiende tocht brengt ons bij onze grote vriend Jezus. Hij leert ons ook kijken met de ogen van God. Dat willen wij beleven in kleine tekenen van vriendschap en goedheid.


Kinderen die hun eerste communie wensen te doen, kunnen zich daarvoor dus wenden tot de parochie.


VOORBEREIDING

De voorbereiding bestaat uit drie instapvieringen met daaraan gekoppeld een catechesemoment voor ouders en kinderen. Deze vinden plaats op -

weldra meer info


EERSTE COMMUNIEVIERINGEN

De eerste communie ligt in het verlengde van het doopsel en betekent dat men voor het eerst deelneemt aan de eucharistie zoals die op zondag (of de vooravond ervan) wordt gevierd in de katholieke kerk. De zondagseucharistie is voor christenen immers een belangrijke schakel in het geloof en de gemeenschap waarin dit geloof gevierd wordt. (*)


De vieringen van de eerste communie sluiten dus aan bij de gewone parochiale vieringen in Bottelare. Dat betekent dat we 2 data voorzien waarop telkens een groepje van maximaal 12 kinderen (families) hun eerste communie kunnen doen.

Het zal er dus op aankomen om snel te beslissen. Als de datum voor een bepaalde viering volzet is, zullen wij vragen om een andere dag te kiezen.

Data eerste communies in de kerk van Bottelare

 • zaterdag 27 april 2024 om 18 uur
 • zaterdag 8 juni 2024 om 18 uur

Graag willen we jullie verder informeren over de concrete toedracht van deze werking op een ouderavond. Deze vindt plaats op  in de kerk van Bottelare.


Het is niet ‘vanzelfsprekend’ dat alle kinderen aansluiten bij de kerkelijke sacramenten. Het gaat om een persoonlijke en bewuste keuze van de ouders voor hun kinderen. We willen echter iedereen graag de kans bieden om deel te nemen, vandaar deze uitnodiging. Mochten jullie niet kiezen voor een eerste communie of reeds ingeschreven zijn in een andere parochie of kerkplek, beschouw dan deze uitnodiging als niet bestaande.


INSCHRIJVING

Wie wenst in te schrijven, verzoeken wij dat te doen via de website van onze parochie:

https://www.parochiemerelbekeoosterzele.be/ onder de rubriek ‘Wij vieren – eerste communie’.


(*)     ONTSTAAN VAN DE EERSTE COMMUNIE OP DE LEEFTIJD VAN 6-7 JAAR

In 1910 besliste paus Pius X dat kinderen (die gewoon waren van wekelijks met hun ouders de eucharistieviering bij te wonen) vanaf 7 jaar de communie konden ontvangen. Op die leeftijd konden zij het onderscheid aanvoelen tussen het brood dat ze thuis aten en het brood dat in de eucharistie wordt aangereikt.


Namens de parochie

pastoor Adrien Dhooghe

diaken Wies Merckx


Vormsel 2024 - inschrijving en datum

Het vormsel voor de leerlingen van Melsen & Schelderode gaat door op zaterdag 20 april 2024 om 9.30 uur

Voor het vormsel vindt u alle info via deze link 


Activiteiten oudercomité/school

ACTIVITEITEN 2022-2023

Noteer nu reeds met stip ...

Infoavond ouders kleuters & 1ste graad Melsen 

Maandag 5 september 2022 om 18.30 uur


Infoavond ouders 2de en 3de graad Schelderode

Donderdag 8 september 2022 om 18.30 uur


Schoolvoorstellingen door onze kinderen in Cultuurhuis Merelbeke

Schelderode – vrijdag 16 december 2022

Melsen – vrijdag 2 juni 2023Buitenklas 1ste graad

De 'buitenklas' van de leerlingen van de 1ste graad (L1 & L2) gaat door van maandag 24/06/2024 - woensdag 26/06/2024.

De kinderen verblijven hiervoor in het Bakkershof te Makkegem.


Sportklas/zeeklas 2de graad

De leerlingen van de 2de graad (L3 & L4) gaan op sportklassen van dinsdag 18/06/24 tot vrijdag 21/06/24.

Ze verblijven hiervoor in het BLOSO sporthotel Blankenberge.

Stads-en cultuurklassen 3de graad

Onze leerlingen van de 3de graad (L5 & L6) gaan op stads-en cultuurklassen naar Brussel (Molenbeek) van maandag 27/05/2024 - vrijdag 31/05/2024.

Ze verblijven gedurende deze periode in het verblijfscentrum JES - Sleep Inn.


Algemene data

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x