Schooleigen opvoedingsproject

Het schooleigen opvoedingsproject werd geschreven door een werkgroep bestaande uit ouders, schoolbestuur, begeleiding, leerkrachten en directie.
Het is een fris document waarin de visie van onze school wordt verduidelijkt.

Welkom in ‘De Graankorrel’! 

Het embleem van onze school is niet toevallig een korenaar.

De kinderen, die jullie aan ons toevertrouwen, zijn als graankorreltjes, nog klein, maar met veel kiemkracht. Wij engageren ons als school om deze graankorreltjes alle kansen te geven om optimaal te ontkiemen.

Onze graankorrels hebben goede grond nodig. Geïnspireerd door de christelijke waarden willen wij hen een veilige, rustige omgeving bieden waar ze zich beschermd voelen.

Het kiemen kan maar door de warmte van de zon. Dat willen we bereiken door een positieve sfeer van vertrouwen en wederzijds respect te creëren met speciale zorg en aandacht voor iedereen, waarin elk gezin zich met zijn eigen verhaal welkom weet, alle partijen zich engageren, open communicatie mogelijk is en welbevinden centraal staat.

Dit willen we jullie kinderen aanreiken…

1. Kennis

We brengen degelijk, hedendaags onderwijs vanuit de leefwereld van het kind, met aandacht voor ieders sterkte en zwakte.

2. Sociale vaardigheden 

We leren open communiceren. We creëren verbondenheid door kinderen te leren samenwerken. We leren kinderen keuzes maken, omgaan met grenzen, omgaan met vrijheid om stap voor stap ‘losgelaten’ te worden zodat ze zich weerbaar kunnen opstellen. We leren kinderen zelfstandig werken en creatief denken.

3. Creativiteit

We bieden onze kinderen optimale kansen om alle muzische vaardigheden te ontwikkelen. We laten de kinderen proeven van kunst en cultuur.

4. Gezonde levensstijl

We leren kinderen genieten van sport en spel. We leren de kinderen gezonde voedingsgewoontes aan. We geven een degelijke gezondheidsvoorlichting m.b.t. relationele vorming, verslaving, hygiëne,…

5. Milieu en maatschappij

We integreren onze schoolwerking in een kleine maatschappij, ‘de dorpsgemeenschap’. We dragen zorg voor de verkeersveiligheid rond de school en leren de kinderen aangepast gedrag in het verkeer. We leren onze kinderen kijken met een kritische blik naar de actualiteit  (ontwikkelingen, problemen, debatten in de wereld). Door als school milieubewuste keuzes te maken leren we de kinderen zorg dragen voor ‘moeder natuur’.

Door met z’n allen (team, ouders, dorpsgemeenschap,…) zorgzaam te werken aan dit project ontvangen alle graankorreltjes ruim voldoende kansen om –elk op eigen wijze- uit te groeien tot gelukkige jongeren. 

Schooleigen opvoedingsproject

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x