Advent met kinderen en gezin

Op zondag 3 december 2023 start de advent.

De advent is de periode waarin we uitzien naar Kerstmis, het feest van het licht.

Op school besteden we de nodige aandacht hieraan en proberen we ook in klas-en schoolverband de sfeer op te roepen en naar het geboortefeest van Jezus toe te leven.

Hierbij graag een aantal links om ook met je kind en het gezin deze periode intens mee te beleven.

Advent activiteiten

Advent week 1              op onze school 

Advent week 2              op onze school 

Advent week 3

kerstverhaal voor kleuters en jonge kinderen

Het woord 'Advent' heeft zijn wortels in de Latijnse taal. Het woord 'adventus' betekent 'komst' en 'advenire' wil zeggen 'naar iets of iemand toekomen'. Als christenen vieren wij dat God naar ons toekomt in zijn Zoon Jezus Christus. Jezus is de Emmanuel, God-met-ons.

Gods Zoon wordt mens

Kerstmis is een belangrijk christelijk feest want met de geboorte van Jezus vieren we dat God zelf mens wordt. Hij is midden in onze menselijke onmacht van kwaad en verdriet gekomen om ons daaruit op te tillen. Er gaan zoveel dingen verkeerd in onze wereld en daar hebben wij zelf geen oplossing voor. Jezus is gekomen om ons daaruit te verlossen en een nieuw Leven in Hem aan te bieden.

Jezus eerste en tweede komst

Natuurlijk is de adventstijd op de eerste plaats een tijd van verlangend uitzien naar het geboortefeest van Jezus. God is mens geworden in de gedaante van een klein hulpeloos kind! Dat is voor ons christenen niet slechts een gebeurtenis uit een ver verleden. Het is iets om ons nog altijd, elke dag, over te verheugen, te verwonderen en dankbaar voor te zijn!

Toch is de advent meer dan alleen maar een voorbereiding op het geboortefeest van Jezus. Het gaat niet alleen om kaarsjes en een stal om vredig bij weg te dromen. Wie de evangelien van deze voorbereidingstijd doorleest, komt tot de ontdekking dat wij soms flink wakker worden geschud. Steeds worden we eraan herinnerd: Neem Gods Boodschap ter harte, het is van levensbelang! Durf te veranderen! Blijf niet op dezelfde voet doorleven! Werk mee aan Jezus' komst in onze harten, levens, gezinnen, omgeving...

Daarom is de advent ook een tijd van voorbereiding op de wederkomst van Christus op het einde der tijden, zijn 'tweede' komst. Dan zal Hij ons ter verantwoording roepen. Wanneer dat zal gebeuren weet niemand. Wij weten ook niet wanneer het einde van ons eigen leven daar is. Daarom is het van belang ons geloof altijd levend te houden en het niet te laten verslappen of verflauwen. Vandaar ook de oproep in deze Advent om waakzaam te zijn.

Naar God toe gaan

God komt naar ons toe. Maar wij worden in deze tijd ook opgeroepen om naar God toe te komen. Om ons meer naar God toe te keren in de manier waarop wij denken, in onze hele manier van leven. Met een wat moeilijker woord heet het dan: wij worden opgeroepen ons te bekeren. Daarom is de advent ook een tijd van bezinning.
We zien dit aan het paarse kazuifel van de priester, want paars is de kleur van bezinning en bekering. We merken het aan het ontbreken van het Eer aan God (het Gloria) in de zondagse liturgie. Pas met Kerstmis zal dit loflied van de engelen weer vol blijdschap in de kerk gezongen of gebeden worden.


Adventskrans

Natuurlijk blijft de advent ook een tijd van vreugde en hoop. Deze elementen: bezinning, maar ook vreugde en hoop, zijn terug te vinden in de adventskrans, die thuis en in de kerk zal worden opgehangen of neergezet. Het paarse lint is een teken van bezinning en inkeer, de winterharde dennentakken zijn een symbool voor eeuwig leven. In een tijd waarin het steeds vroeger donker wordt verspreiden de kaarsjes hun warme licht. Zij doen ons denken aan Christus, het Licht dat in de wereld zal komen.

Begin nieuw kerkelijk jaar

De eerste zondag van de Advent is ook het begin van een nieuw kerkelijk of liturgisch jaar. Hieronder ziet u een tekening waaruit duidelijk blijkt hoe het kerkelijk jaar is opgebouwd. Iedere periode heeft ook zijn eigen liturgische kleur; paars is de kleur van bezinning, wit van feest, groen van de gewone tijd door het jaar. De laatste zondag van het kerkelijk jaar is het feest van Christus Koning. Zo vieren we ieder jaar weer opnieuw alle gebeurtenissen vanaf het begin van Jezus' leven tot en met zijn hemelvaart en de geboorte van de jonge kerk.

jaarcirkel


Advent met kinderen en gezin

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x